Pustaki


SOLBET ” jest uznanym na rynku producentem bloczków i płytek z autoklawizowanego betonu komórkowego. Wyroby te z powodzeniem łączą korzystne właściwości izolacyjności cieplnej, wytrzymałość i łatwość murowania z niską ceną.

Bloczki z betonu komórkowego


Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A., z siedzibą w Warszawie, jest czołowym producentem materiałów budowlanych na Lubelszczyźnie. Wytwarzamy m.in. bloczki z betonu komórkowego do klejenia i murowania, różnorodne cegły silikatowe, piaski i żwiry budowlane, piaski do zapraw, piaski uniwersalne suche, piasek kopalniany oraz piaski filtracyjne.

Beton komórkowy do murowania – właściwości

Bloczki z betonu komórkowego do murowania są materiałem konstrukcyjno-izolacyjnym, przeznaczonym do murowania zaprawą zwykłą lub ciepłochronną (podwyższona izolacyjność cieplna), ścian zewnętrznych i wewnętrznych, naziemnych i podziemnych (zabezpieczonych przeciwwilgociowo) części budynków. Do wykonywania ścian nośnych stosuje się elementy z betonu komórkowego klasy wytrzymałości nie niższej niż 3,0.

kategoriaI590 x … x 240 mm element murowy z autoklawizowanego betonu komórkowego
wymiary[mm]590 x … x 240
odchyłki wymiarówkategoria GPLM
kształtregularny prostopadłościan
wytrzymałość na ściskanieklasa wytrzymałości 3 (? podstawa, wycięta kostka), (kategoria I)średnia pow. 3 N/mm2
stałość wymiarówzmiana wilgotności: (skurcz)poniżej 0,15 mm/m
przyczepnośćwartość średnia początkowej wytrzymałości na ściskaniepowyżej 0,22 N/mm2
reakcja na ogieńeuroklasaA1
absorpcja wodynie wystawiać na działanie warunków zewnętrznych
współczynnik dufuzji pary wodnejwg EN-1745 T.A.105/10
izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powierznychgęstość brutto w stanie suchym (klasa gęstości 650)610 ?40 kg/m3
kształtjak powyżej
deklarowana przewodność cieplnaponiżej 0,165 W/mK (?10, stan suchy)
trwałość na zamrażanie-odmrażaniewg PN/B-06258/Az1:2001zgodna
substancje niebezpiecznenie występują (NPD)

Pakowanie

wymiar [mm]luzem (pakietyzowane) [szt.]na paletach [szt.]
120 x 240 x 59020896
180 x 240 x 59013664
240 x 220 x 59010448
240 x 240 x 59010448
300 x 240 x 5908040
360 x 240 x 5906432
370 x 240 x 590 *6432
380 x 240 x 590 *6424

PUSTAKI THERMOPOR® P+W
Pustaki ścienne z ceramiki poryzowanej Thermopor® P+W, przeznaczone są do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, nośnych i nienośnych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.

Elementy wchodzące w skład systemu:
• Thermopor® 38 P+W • Thermopor® 18,8 P+W
• Thermopor® 30 P+W • Thermopor® 11,5 P+W
• Thermopor® 25 P+W • Thermopor® 8 P+W

PUSTAKI AKUSTYCZNE THERMOPOR®
Pustaki ścienne z ceramiki poryzowanej Thermopor® P+W, przeznaczone są do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, nośnych i nienośnych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.

Elementy wchodzące w skład systemu:
• Thermopor® 25 AKU
• Thermopor® 25 AKU S
• Thermopor® 25/30 AKU 238
• Thermopor® 25/30 AKU 220

PUSTAKI MAX 220
Pustaki ścienne typu MAX przeznaczone są do wznoszenia ścian zwnętrznych i wewnętrznych, nośnych, samonośnych i wypełniajacych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.

PUSTAKI “U”
Pustaki ścienne typu “U” przeznaczone są do wznoszenia ścian zewnętrznych z dociepleniem.

PUSTAKI “DZ”
Pustaki ścienne typu “DZ” przeznaczone są do wznoszenia ścian zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych działowych.

PUSTAKI “K-3”
Pustaki ścienne typu “K-3” przeznaczone są do wznoszenia ścian zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych działowych.